Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ประเภทของเครื่องดนตรี Classic

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String)


เครื่องดนตรีประเ ทเครื่องสายเกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือน มีทั้งการดีด
เช่น ลูท ฮาร์ป แมนโดลิน และแบนโจ ส่วนเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลิน เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเลส เกิดเสียงได้ทั้งการดีด และการสีโดยใช้ คันชัก สายของ เครื่องดนตรีประเ ทนี้ มีทังสายที่ทำมาจากเส้นลวด เส้นเอ็น หรือเส้นไหม นำมาขึง ให้ตึง ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัสดุที่นำมาใช้ ทำกะโหลกเครื่องดนตรี กะโหลกทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงที่เกิดขึ้น จากการ สั่นสะเทือนของสาย

ไวโอลิน (Violin)
เครื่องดนตรีที่กำเนิดเสียงในระดับสูง เครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลิน คือ เครื่องดนตรี หลักที่ใช้ในวงออร์เคสตร้า ลำตัวไวโอลินทำด้วยไม้ มี 4 สาย ตั้งเสียง ต่างกันในระดับคู่ 5 (G , D , A และ E) ปกติจะเล่นโดยใช้คันชักสี ที่สาย ให้สั่น สะเทือน แต่บางครั้งก็จะใช้นิ้วดีด เพื่อให้เกิดเสียงสั่น ไวโอลินจะต้องวางบนไหล่ข้างซ้ายของผู้เล่น แล้วใช้ คางหนีบไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ มือขวาของผู้เล่นใช้สีสายไวโอลินด้วยคันชัก โดยทั่ว ๆ ไป คันชักจะทำด้วยหางม้า

วิโอลา (Viola)
เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายที่มีรูปร่างคล้ายไวโอลิน แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า
นิยมเล่นใน วงออร์เคสตรา และ วงเครื่องสาย ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตก โดย วิโอลามีระดับเสียงต่ำกว่า ไวโอลิน แต่สูงว่าเชลโลและดับเบิลเบส ช่วงเสียง ของวิโอลา อยู่ในระดับเสียงอัลโต (Alto) ลำตัวของวิโอลาทำด้วยไม้มี 4 สาย

เชลโล (Cello)
เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในตระกูลไวโอลิน แต่มีขนาดยาวและใหญ่กว่าไวโอลินเป็น 2 เท่า โดยประมาณ ลำตัวของเชลโลทำด้วยไม้ มี 4 สาย ตั้งเสียงห่างกันในระยะคู่ 5 โน้ต สำหรับเชลโลบันทึกด้วยกุญแจเสียงเอฟ ระดับเสียงต่ำกว่าไวโอลิน คุณ าพ เสียงทุ้มลึกกว่าไวโอลิน เชลโลสามารถเล่นด้วยวิธีสีและวิธีดีด เช่นเดียวกับ ไวโอลิน ในขณะที่ เล่นต้องนั่งใช้เข่าหนีบให้เชลโลอยู่ระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง

ดับเบิลเบส (Double bass)
ดับเบิลเบส มีความสูงมาตรฐานประมาณ 74 นิ้ว เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลิน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น สตริงเบส (String bass) คอนทราเบส
(Contra bass) เบสวิโอล (Bass Viol)รูปร่างของดับเบิลเบสจะแตกต่างจากเครื่อง ดนตรีในตระกูลไวโอลินชนิดอื่นๆ ตรงช่วงบ่าของเครื่องจะมีความลาดชัน มากกว่า พื้นแผ่นด้านหลังของลำตัวจะแบนราบมากกว่า การตั้งสายทั้ง 4 ก็จะไล่ระดับต่างกัน ในระยะขั้นคู่ที่ 4 แทนที่จะเป็นคู่ที่ 5 เหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเวลาเล่นต้อง ตรึงเครื่องไว้บนพื้นโดยมีหมุดยึดไว้ เพราะว่าดับเบิลเบสมีขนาดใหญ่มาก คุณ าพ เสียงของดับเบิลเบสจะหนักแน่น และให้ความรู้สึกอุ้ยอ้าย เยิ่นเย้อเหมือนกับการ เคลื่อนที่ของสิ่งของใหญ่โตที่มีน้ำหนักมาก
ฮาร์พ (Harp)
เครื่องดนตรีประเ ทเครื่องสายแตกต่างจากเครื่องสายชนิดอื่นๆ คือ การขึงสาย มี
จำนวนมาก ประมาณ 46-47 สาย และ จะไม่ผ่านกล่องเสียง (Sounding Board)
โครงสำหรับขึงสายมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โค้งงอเล็กน้อยเพื่อให้เกิด ความสวยงาม ปกติจะเล่นด้วยการดีดที่สาย คุณ าพเสียงของฮาร์ป มีความแจ่มใส กว่าเสียงของ เปียโน เสียงฮาร์ปสามารถใช้เพื่อแสดงการไหลของสายน้ำ การล่องลอยไปในสายน้ำอย่างรวดเร็วแสดงความสดชื่นแจ่มใส

ลูท (Lute)
เป็นพิณชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องสายประเ ทดีด ลูทมีรูปทรงเหมือนผล
ส้มผ่าซีก มีสะพานวางนิ้วที่มีช่องปรากฏอยู่ เช่นเดียวกับกีตาร์ แบนโจ แมนโดลิน
ฯลฯ ชาวอาหรับโบราณนิยมกันมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้รับความนิยม
กีตาร์ (Guitar)
กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่แพร่หลายมากในปัจจุบันมีรูปร่างคล้ายคลึงกับพิณลูทแต่ผิด
กันตรงที่รูปร่างแบนกว่าในปัจจุบันมีความสำคัญทั้งในวงดนตรีประเ ทสตริง แจ๊ส
ร็อค เป็นต้น กีตาร์ประกอบด้วยสาย 6 สาย โดยตั้งระดับเสียงต่ำไปหาสูง ในแต่ละ
สายดังนี้ E,A,D,G,B,E ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดา หรือกีตาร์ไฟฟ้า นอกจากนี้
เครื่องสายประเ ทดีดยังมี แมนโดลิน แบนโจ เป็นเครื่องสายประเ ทดีดที่มีรูปร่าง
คล้ายกีตาร์ แต่มิได้นำมาใช้ในวงดนตรี ส่วนมากใช้ในดนตรีของ ชาวพื้นเมือง
แถบลาตินอเมริกาอย่างไรก็ตามทั้งแมนโดลิน และแบนโจก็เป็นผลการวิวัฒนาการ
ของลูทนั่นเอง
แมนโดลิน (Mandolin)
เป็นเครื่องดนตรีตระกูลลูท มีสาย 4 คู่ (8สาย) หรือ 6 คู่ (12สาย) ตั้งเสียงเท่ากัน
เป็นคู่ มีลูกบิดคล้ายกีตาร์ใช้ในการตั้งเสียง และมีนม (Feat) รองรับสาย เวลาเล่นจะ
ใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวแมนโดลินและใช้มือขวาดีด ลักษณะการดีดคล้ายการดีดกีตาร์ โดยใช้ปิ๊ค (Pick) เสียงที่เกิดจากแมนโดลินมีความไพเราะเป็นเสียงที่มีคุณ าพ เร้าอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้าเกี่ยวกับความรัก แมนโดลินมีถิ่นกำเนิด ที่ประเทศอิตาลี เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวอิตาเลียนนิยมกันแพร่หลาย ในปี ค.ศ. 1713
ได้มีผู้นำเอาแมนโดลินมาเล่นผสมในวงคอนเสิร์ตในประเทศอังกฤษ
แบนโจ (Banjo)
เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลลูท จุดเริ่มต้นที่มีผู้นำมาเล่นอยู่ในแถบ แอฟริกาตะวันตก
(Western Africa) เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของพวกนิโกร ต่อมาจึงเป็นที่แพร่หลาย ในหมู่อเมริกันนิโกร วิธีการเล่นคล้ายกับกีตาร์
Artis
Contact Us