Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ประเภทของเครื่องดนตรี Classic

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและประกอบจังหวะ (Percussion)

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและประกอบจังหวะ ได้แก่ เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตี การสั่น การเขย่า การเคาะ หรือ การขูด การตีอาจจะใช้ไม้ตี หรืออาจจะใช้สิ่งหนึ่งกระทบ เข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้เกิดเสียง เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็ง หลายชนิด เช่น โลหะ ไม้หรือ แผ่นหนังขึงตึง

เครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องตีกระทบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน เครื่องดนตรีกลุ่มนี้มีระดับเสียงสูง ต่ำ เหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น เกิดเสียงโดยการตีกระทบ ส่วนใหญ่ตีกระทบเป็น ทำนองเพลงได้ เช่น มาริมบา ไซโลโฟน ไวบราโฟน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ ระนาด ของไทย และกลองทิมปานี
2. เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน เครื่องดนตรีกลถ่มนี้ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน หน้าที่ สำคัญ คือใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เกิดเสียงโดยการตี สั่น เขย่า เคาะ หรือ ขูด เช่น คาบาซา กิ๋ง ฉาบ แทมโบริน เคาเบลล์ มาราคา และ กลองชนิดต่าง ๆ

กลองทิมปานี (Timpani)
ทิมปานีเป็นกลองที่ปรับระดับเสียงได้รูปร่างคล้ายกระทะ ตั้งอยู่บนฐาน ตัวกลอง ทำด้วยทองแดงใช้หนังลูกวัวขึง มีสกรูอยู่รอบๆ ขอบกลองเพื่อใช้ บังคับ หนังกลอง ให้ตึงมากน้อยให้เกิดระดับเสียงที่ต้องการนอกจากสกรูแล้ว ที่ฐาน ยังมี กระเดื่องไว้ ให้ผู้เล่นสามารถเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม้ตีกลอง ( Drum Sticks ) ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน (เล็ก กลาง ใหญ่) หัวไม้ตีกลอง มักจะหุ้มด้วยสักหลาด ผ้า สำลี ไม้ก๊อก หรือ ฟองน้ำ เสียงของทิมปานี จะทุ้มมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับ เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมาก เสียงก็จะทุ้มมากถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางสั้น เสียงจะมีความทุ้ม น้อยเสียงของ กลอง ทิมปานี เทียบได้กับเสียงเบสเป็น เสียงที่แสดงอำนาจตื้นเต้น เร้าใจ กลองทิมปาน ีใช้ในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้ามานานแล้ว

ระนาดฝรั่ง (Xylophone)
ลูกระนาดทำด้วยไม้ขนาดสั้นยาวลดหลั่นกันวางตามแนวนอน มีขาตั้งติดมากับตัว ลูกระนาดวางราบบนรางที่ม หมุดตรึงไว้ไม้ตีเป็นไม้นวมหรือไม้มีผ้าหุ้ม หรืออาจ จะเป็นกระดาษพิเศษใต้ลูกระนาดจะมีหลอดยาวต่อลงมา เพื่อให้เสียงดังกังวาน ไพเราะเพิ่มขึ้นระนาดฝรั่งต่าง จากระนาดไทย คือ ระนาดไทยจะเรียงติดกัน แต่ ระนาดฝรั่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นเสียงปกติ ชั้นบนจะเป็น เสียงห่าง ครึ่งเสียง เหมือน Keyboard ชึ่งจะทำให้มีช่วงเสียง กว้างมากขึ้น Xylophone มีเสียง แกร่งสั้น ห้วน และชัดเจนมีขนาดใหญ่กว่า Glockenspiel

แทมบูริน (Tambourine)
แทมบูริน เป็นเครื่องตีกระทบ ประกอบชิ้นด้วยขอบกลม เหมือนขอบกลองขนาดเล็ก ประมาณ 10 นิ้ว ขอบทำด้วยไม้พลาสติก หรือโลหะ รอบ ๆ ขอบติดด้วยแผ่นโลหะ ประกบกัน 2 แผ่น หรือติดด้วยลูกกระพรวนเป็นระยะ ใช้การตีกระทบกับฝ่ามือ หรือสั่น เขย่าให้เกิดเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง เพื่อประกอบจังกวะให้เกิดความสนุกสนาน สดชื่น แทมบูรินบางชนิดจะขึงด้วยหนังเหมือนกลอง 1 ด้านใช้ฝ่ามือตีที่หนัง

ฉาบ (Cymbals)
เป็นเครื่องประกอบจังหวะที่มีลักษณะเหมือนฉาบของไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เป็นจานทองเหลืองบางๆ 2 อัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-24 นิ้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-16 นิ้ว เป็นขนาดที่ใช้ในวงดุริยางค์ ใช้ตีกระทบกัน เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ที่ให้เสียงอึกทึกที่สุด
กลองชุด (Drumkit)
ประกอบด้วยกลองหลายใบรวมอยู่ด้วยกัน เช่น Bass,Tenor,Snare,Cymbals ใช้ผู้เล่น คนเดียวสำหรับBass Drum และ Cymbals ผู้เล่นใช้เท้าเหยียบกระเดื่อง มือทั้งสองถือ ไม้ตีกลองใบอื่น และฉาบด้วย

ระฆังราว (Tubular Bells)
ระฆังราว ทำด้วยท่อโลหะ แขวนเรียงกันตามลำดับเสียง จากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำ แขวนกับโครงโลหะในแนวดิ่งใช้ไม้ตีที่ปลายท่อด้านหัวจะเกิดเป้นเสียงเหมือนระฆัง
คาบาซา (Cabasa)
คาบาซา คือเครื่องดนตรีกระทบ เดิมทำด้วยผลน้ำเต้า หรือผลบวบแห้ง ภายนอก รอบ ๆ ห่อหุ้มด้วยลูกประคำร้อยเชือก จะมีด้ามมือถือหรือไม่มีก็ได้ เกิดเสียงโดยการ หมุนสั่น เขย่า ถู เพื่อให้ลูกประคำเคลื่อนที่เสียดสีกับผิวของผลน้ำเต้า หรือผลบวบ ทำให้เกิดเสียงดังขึ้น เสียงของคาบาซา จะฟังคล้ายกับเสียงมาราคา ปัจจุบัน คาบาซาทำด้วยไม้ประกอบโลหะเป็นทรงกระบอก มีด้ามจับถือ ผิวของกระบอก ห่อหุ้มด้วยแผ่นโลหะ ทำผิวให้ขรุขระ ลูกประคำนั้นจะด้วยโลหะร้อยติดกัน
ล้อมรอบผิวโลหะ
มาราคา (Maraca)
มาราคา คือเครื่องตีกระทบ เดิมทำด้วยผลน้ำเต้าแก่จัด ทำให้แห้ง ภายในบรรจุด้วย เมล็ดน้ำเต้าเมล็ดถั่วต่าง ๆ หรือลูกปัดลูกเล็ก ๆ ต่อด้ามไว้สำหรับจับถือ เวลาเล่น ใช้เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงซ่า ๆจะเขย่าด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ให้ดังสอดสลับกัน ปัจจุบัน ทำด้วยไม้
กิ๋ง (Triangle)
กิ๋งหรือไทรแองเกิล คือ เครื่องตีกระทบ ทำด้วยแท่งโลหะ ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แท่งโลหะมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ชม. เพื่อให้เกิดเสียงดังกังวาน ต้องแขวนกิ๋งไว้กับเชือกแล้วตีกระทบด้วยแท่งโลหะ กิ๋งมีเสียงกังวาน แจ่มใส มีชีวิตชีวา
บองโก (Bongo)
กลองบองโก เป็นกลองคู่ จะต้องมี 2 ใบเสมอ เล็ก 1 ใบ ใหญ่ 1 ใบ ระดับเสียงของ กลอง 2 ใบ ตั้งให้ห่างกันในระดับคู่ 4 หรือ คู่ 5 โดยประมาณ หนังกลองบองโก ต้องตั้งให้ตึงกว่ากลอง คองกา ตัวกลองติดตั้งอุปกรณ์ ยึดติดให้อยู่คู่กัน ขณะที่ตี กลอง ผู้ตีจะต้องหนีบกลองทั้ง 2 ใบ ให้อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างหนีบไว้ด้วยหัวเข่า หรือวางไว้บนขาตั้งโลหะก็ได้ กลองบองโกต้องตีด้วยปลายนิ้วมือ และฝ่ามือ เช่นเดียวกับกลองคองกา
คองกา (Conga)
คองกา คือชื่อของกลองชนิดหนึ่ง มีรูปทรงต่าง ๆ กันหลายลักษณะโดยปกติจะมี ความสูงประมาณ 30 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11 นิ้ว ตัวกลองทำด้วยท่อนไม้ นำมาขุดให้ภายในกลวง หรืออาจใช้แผ่นไม้ดัดให้เป็นรูปทรงตัวกลอง คาดด้วย โลหะไว้รอบตัวกลอง แล้วยึดติดด้วยหมุดโลหะคองกาเป็นกลองหน้าเดียวขึงด้วย หนังสัตว์ กลองคองกามีหลายขนาดต่างระดับเสียงกัน จะใช้ 3 ใบ 4 ใบ หรือ 5 ใบ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ปกติใช้อย่างต่ำ 2 ใบ ตีสอดสลับกันตามลีลาจังหวะของ
บทเพลง ตีด้วยปลายนิ้วและ

 

Artis
Contact Us