Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ประเภทของเครื่องดนตรี Classic

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองแหลือง (Brass)


เครื่องดนตรีประเภทนี้มักทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าลมผ่านท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ โดยทั่วไปมีเครื่อง 3 ลูกสูบ เช่น คอร์เน็ท ทรัมเป็ท ฟลูเกลิฮอร์น เป็นต้น เครื่องดนตรีประเภทนี้มี 4 ลูกสูบก็ได้ เครื่องลมทองเหลืองชนิดที่มี 4 ลูกสูบ จะสามารถทำเสียงได้มากกว่าชนิดที่มี 3 ลูกสูบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับเสียงที่ต่ำกว่าปกติ เช่น ทูบา ยูโฟเนียม เป็นต้น

ทรอมโบน (Trombone)
เครื่องลมทองเหลือง มีคันชักโค้งเป็นรูปตัวยู สำหรับเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อลม
ตำแหน่งของการเลื่อนคันชักจะมีอยู่ทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ให้ระดับเสียงดนตรีต่างกัน
ออกไป ท่อลมกลวงทรงกระบอก ปลายท่อบานออกเป็นลำโพง เป่าโดยใช้กำพวดเป็นรูปถ้วยมีคันชักใช้สำหรับเปลี่ยนระดับเสียง โดยมากจะใช้ในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง รวมทั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา เสียงของทรอมโบนจะห้าว

ทรัมเป็ต (Trumpet)
เป็นเครื่องดนตรีสากลในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง(แตร) ประเภทเสียงสูง (high brass) เช่นเดียวกับเฟรนช์ฮอร์นกำเนิดเสียงอาศัยลมจากการเป่า
ของผู้เล่นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของริมฝีปาก โดยทั่วไปมีปุ่มกด (valve) 3 อัน เรียงอยู่ในระนาบเดียวกัน มีทั้งที่เคลือบผิวด้วยทอง, เงิน, นิกเกิล, และแลกเกอร์

เฟร้นช์ฮอร์น (French Horn)
ทำเลียนแบบมาจากเขาสัตว์ที่นักล่าสัตว์ใช้เป่ามาแต่โบราณต่อมาทำด้วย
ทองเหลืองได้มีการปรับปรุงทำเสียงให้กว้างนอกจากจะใช้ริมฝีปากแล้วยังมีเครื่อง
บังคับเสียงเป็นพิเศษอยู่ที่ตัวฮอร์นผู้บรรเลงจะใช้นิ้วกดลงบนแป้นเล็กๆ เสียงสดใส
และแหลมเล็กจะเล่นให้อ่อนหวานก็ได้ให้เสียงกังวานสง่าก็ได้ให้ช้า และโศกเศร้า
ก็ได้กล่าวกันว่าเสียงของฮอร์นนั้นดังกังวานสง่าผ่าเผยยากจะหา เครื่องดนตรีอื่นใดเทียบได้

ทูบา (Tuba)
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำสุด เครื่องเป่าทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำเช่นเดียวกับทูบามีอีกจำนวนหนึ่ง ทูบามีพัฒนาการมาจากการเป่าเขาสัตว์และการเป่าสังข์ ท่อลมของทูบามีลักษณะค่อย ๆ บานออกส่วนตรงปลายท่อ บานเป็นลำโพง กำพวดเป็นโลหะรูปถ้วย มีลูกสูบ 3 หรือ 4 ลูกสูบ ทูบามีทั้งในระดับเสียงอีแฟล็ต และบีแฟล็ต
คอร์เนต (Cornet)
คอร์เนตคือเครื่องเป่าทองเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับทรัมเปต แต่ลำตัวสั้นกว่าคุณภาพของเสียงมีความนุ่มนวลกลมกล่อม แต่ความสดใสของเสียงน้อยกว่าทรัมเปต คอร์เนตถูกนำมาใช้ในวงออร์เคสตราครั้งแรก ประมาณ ค.ศ. 1829 ในการแสดงโอเปร่าของ Rossini เรื่อง William Tell ในปัจจุบันคอร์เนตเป็นเครื่องดนตรีสำคัญสำหรับวงโยธวาทิตและแตรวง

ฟลูเกิลฮอร์น (Flugelhorn)
เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองเช่นเดียว กับทรัมเปต มีลักษณะคล้ายกับแตรบิวเกิลปกติจะมี 3 อัน ท่อลมกลวงเป็นรูปกรวย ปลายบานเป็นลำโพงรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่กว่าคอร์เนตลักษณะของเสียง จะคล้ายกับฮอร์น แต่มีความห้าวมากกว่าฮอร์น
ยูโฟเนียม (Euphonium)
ยูโฟเนียม คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองคุณ ภาพเสียงของยูโฟเนียมจะนุ่มนวลทุ้มลึก และมีความหนักแน่นมาก สามารถเล่นในระดับเสียงต่ำได้ดี บางครั้งนำไปใช้บรรเลงในวงออร์เคสตรา แทนทูบา คำว่ายูโฟเนียมมาจากภาษา กรีกหมายถึง “เสียงดี”ลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมเหมือนกับ เครื่องเป่าทองเหลือง ทั่วไปคือมีลูกสูบ 3-4 อัน มีกำพวดเป็นรูปถ้วยท่อลมกลวงบานปลายเป็นลำโพง
ซูซาโฟน (Sousaphone)
เป็นเครื่องดนตรีที่ จอร์น ฟิลิป ซูซา (Johe Philip Sousa,1854-1932)ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อ
ใช้แทนทูบา เพื่อให้ง่ายแก่การเดินสนาม สุ้มเสียงของซูซาโฟน มีเสียงแบบเดียวกับทูบาฉะนั้นจึงใช้แทนกันได้
บิวเกิล (Bugle)
บิวเกิล เป็นเครื่องเป่าทองเหลือง ไม่มีลูกสูบ เป่าโดยใช้กำพวด เป่าเสียงได้ 8 เสียงใช้สำหรับเป่าแตรสัญญาณของทหาร

 

Artis
Contact Us